Πληροφορίες

Για λόγους ασφαλείας καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές του περιεχομένου της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενέργεια αυτή επιδιώκει στο να διατηρηθεί η πλήρης ανωνυμία των πελατών, ως εκ τούτου, φροντίζοντας για την ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα ονοματεπώνυμα που περιλαμβάνονται στο κείμενο έχουν αλλαχθεί. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικούς χαρακτήρες είναι τυχαία και δεν έχει χρησιμοποιηθεί με εσκεμμένο τρόπο.

Το παρουσιαζόμενο περιεχόμενο έχει χαραχτήρα πληροφοριακό- εκπαιδευτικό- ψυχαγωγικό, ενώ τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιούνται αποτελούν εκδήλωση της επιτρεπόμενης διαφημιστικής υπερβολής που απευθύνεται στον λεγόμενο μέσο καταναλωτή, ο οποίος είναι άτομο καλά ενημερωμένο, προσεκτικό και επιφυλακτικό.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι ασυνήθιστα και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, ενώ καταγράφηκαν από τα ίδια τα πρόσωπα, επομένως δεν είναι επαληθεύσιμα.